نمایش یک نتیجه

چسب توری

چسب توری پنجره پایا حدودا به طول 4 متر و عرض 12 میلیمتر میباشد. پس از تمیز کردن دور پنجره کاغذ چسب را برداشته و نوار را بر روی پنجره نصب میکنیم.توری پارچه ای را بر روی نوار چسب فشار داده تا کاملا سوراخهای ریز توری داخل برآمدگی نوار چسب شود.دقت شود عرض توری کمی بیشتر از عرض پنجره باشد چون به نوار چسب فشار نیاید. رنگ محصول سفید میباشد.